”Från Knivens Egg” – Ny Film om Folkupproret i Oaxaca 2006

Den 14 juni 2006, när poliser attackerade tusentals strejkande lärare i centrala Oaxaca, Mexico, övergick den årliga strejken i ett omfattande folkligt uppror som krävde guvernörens avgång. En bred folkrörelse bestående av lärarfacket SNTE Sektion 22 och APPO – en mängd sociala organisationer, fackförbund, studenter, aktivister och ursprungssamhällen – tog över staden. Genom massiva aktioner i civil olydnad, övertagande av regeringsbyggnader och fordon, vägblockader och generalstrejker avsattes guvernören i praktiken utan att en enda droppe blod spilldes. Några månader senare gick federala styrkor in i staden och återinsatte guvernören, vilket resulterade i politisk förföljelse, fängslanden och repression mot folkrörelsen.

Gå till www.trickleupfilms.org för att se smakprov från filmen, eller för att beställa en DVD.

”Från Knivens Egg” berättar historien om det folkliga upproret ur lärarnas, aktivisternas, arbetarnas, studenternas, människorättsarbetarnas, de torderades och de fängslades perspektiv. Det är TrickleUp Films första och hittills enda produktion. Filmen finns även i en spansk version med titeln ”Desde el Filo de la Navaja” samt på engelska med titeln ”From the Edge of the Blade”.

www.trickleupfilms.org

Annonser

28 maj, 2008 at 22:51

Kreativa protester mot G8-möte möts med provokation och aggresivitet från polis

Den tyska semesterorten Heiligendamn är skådeplatsen för det uppkommande så kallade ”G8-mötet”. Här ska ledarna för de 8 rikaste länderna i världen, vars länder utgör runt en tiondel av jordens befolkning, träffas mellan onsdag och fredag för att diskutera politik och sluta informella överenskommelser. Rörelsen för Global Rättvisa, som även går under namnet Antiglobaliseringsrörelsen, anser att detta är ett odemokratiskt forum där en handfull mäktiga nationer tar beslut som berör hela planeten, utan att blanda in eller konsultera de människor som berörs av besluten. Ett antal protestaktioner, blockader, seminarier, konserter, forum och demonstrationer anordnas dels för att uppmärksamma denna sida av mötet, och dels för att handgripligen hindra att mötet genomförs.

För att garantera G8-gruppens tillställning löper smidigt utan störningar har ett 12 km långt stängsel byggts runt Heiligendamn, som gör semesterorten till ett polisiärt fort där all trafik in och ut kontrolleras eller förhindras – det har illegaliserats att överhuvudtaget befinna sig närmare än 200 meter från stängslet. 16000 poliser belägrar området i en operation som kostar de tyska skattebetalarna runt 100 miljoner USD.

(mer…)

5 juni, 2007 at 9:54

Bosättarvåld i Al-Khalil (Hebron), Västbanken

Organisationen Tel Rumeida Project har precis släppt en dokumentärfilm om situationen i den palestinska staden Al-Khalil, mer känd som Hebron, där israeliska bosättare och militär dagligen trakasserar de palestinier som bor i området. Det uttalade målet är att etniskt rensa staden från palestinier, och på så sätt utvidga bosättningarna.

Tel Rumeida Project uppmanar folk att sprida filmen.

>> För att ladda ner filmen, klicka här

>> För mer information om filmen, eller för att donera pengar till Tel Rumeida Project, klicka här

5 juni, 2007 at 5:17

Ytterligare Svar från UD angående svenska ambassadören i Mexiko.

Håkan Malmqvist skickade ytterligare ett svar i vår epost-konversation angående den svenska ambassadören Anna Lindstedt i Mexiko. Han kommenterar dock inte ytterligare innehållet, och hänvisar till den svenska ambassaden i Mexiko för mer specifika frågor. De konkreta frågorna gällde vad den svenska ambassadören ska göra åt att hon felciterats och att hennes namn utnyttjas i propagandasyften i mexikansk media, samt vilka fristående människorättsgrupper ambassadören har träffat i Oaxaca. Dessa frågor skickades samtidigt till UD och den svenska ambassaden i Mexiko, men har alltså lämnats obesvarade av båda instanser.

Nedan följer brevet:

(mer…)

13 mars, 2007 at 6:45

Nya Blockader från Lärarfacket

(denna artikel har även publicerats i Stockholms Fria lördagen den 3 mars 2007, i kortad och modifierad form)

OAXACA, MEXIKO. Lärarfacket i Oaxaca har tillsammans med APPO återigen inlett blockader av regeringsbyggnader, i protest mot att anhängare till regeringen ockuperar runt 200 skolor i delstaten. Folkrörelsen har annars hållit en lägre profil den senaste tiden efter en omfattande polisrepression mot det sociala missnöjet i slutet på förra året. För närvarande läggs arbete på att främja en ”straffröstning” mot guvernören Ulises Ruiz parti PRI i de uppkommande delstatsvalen. Samtidigt återvänder turisterna till Oaxaca trots att konfliktens grundläggande problematik fortfarande ignoreras av politikerna: ursprungsbefolkningens marginalisering och fattigdom, bristen på demokrati, den politiska korruptionen och våldet som lösning på socialt missnöje.


Polisen virar taggtråd kring batongerna.

Skolorna ockuperades av strejkbrytare och anhängare till Ulises Ruiz under förra sommarens lärarstrejk. I den uppgörelse mellan regeringen och lärarfacket som avslutade strejken lovades det att skolorna skulle återlämnas. Det har ännu inte skett, och lärarfackets svarade i förra veckan med att i sin tur ockupera runt trettio regeringsbyggnader tills deras krav blir hörda. Många skolbarn tvingas att undervisas av obehöriga lärare tills dess att regeringen återlämnar skolorna.

(mer…)

6 mars, 2007 at 6:10

Kommentarer till UD’s Svar på det Öppna Brevet

(Dessa är kommentarer på det svar på det öppna brevet angående den svenska ambassadören i Mexiko som UD via Håkan Malmqvist tidigare skickade. Läs det öppna brevet här, och Håkan Malmqvists svar här.)

Tack för ert svar på mitt öppna brev och kritik av den svenska ambassadören i Mexiko Anna Lindstedts tidigare möte med Ulises Ruiz. Jag tycker att ert svar visar på politisk naivitet och okunskap om den politiska situationen i Mexiko, som jag ska förklara nedan. Jag uppmanar er vidare att genomföra de åtgärder som ni nämner i ert svar.

Ni skriver: ”Ambassadörens besök hade inte till syfte att legitimera vare sig det som hänt eller guvernören personligen. Om besöket har utnyttjats i det syftet är det olyckligt och bör bemötas”.

Utan tvivel har besöket utnyttjats. Artikelplatser har köpts i mexikansk media som oavsett ambassadörens egentliga intentioner använts som propaganda och ett legitimerande av Ulises Ruiz regerings våld och politiska förföljelse. Så jag blir positivt överraskad när ni säger att det bör bemötas. Hur ska ni bemöta detta, rent konkret?

Att framföra oro över mänskliga rättigheter till Ulises Ruiz är nödvändigt, och jag är glad att vår svenska ambassadör gör det. Men att göra det samtidigt som man poserar med samma person framför pressfotograferna är ineffektivt för att inte säga kontraproduktivt.

(mer…)

5 mars, 2007 at 6:17

Svar från UD på Öppet Brev

(Håkan Malmqvist på UD svarar på det öppna brevet angående den svenska ambassadören i Mexiko. Se kommentar på detta brev i ett senare inlägg.)

Tack för ditt brev med anledning av den svenska ambassadörens besök i Oaxaca nyligen. Jag har i egenskap av chef för Utrikesdepartementets Amerikaenhet, och efter samtal med ambassadören, valt att svara på ditt brev som ju ställts till såväl ambassaden som departementet.

Vi delar din oro över hur situationen i Oaxaca hanterats. Det är vår övertygelse att en hållbar lösning endast kan komma till stånd genom fredliga förhandlingar mellan parterna i konflikten. Ambassadörens besök hade inte till syfte att legitimera vare sig det som hänt eller guvernören personligen. Om besöket har utnyttjats i det syftet är det olyckligt och bör bemötas.

På frågan från en journalist om hur ambassadören uppfattat situationen i Oaxaca, svarade hon enligt uppgift att hon inte ansåg att de underliggande problemen till konflikten var lösta men också att hon under sitt korta besök personligen inte hade sett några oroligheter. Om media valt att citera ambassadören på ett annat sätt är det olyckligt och speglar varken hennes personliga hållning eller Sveriges bedömning av situationen.

(mer…)

16 februari, 2007 at 6:14

Äldre inlägg


Senaste inläggen

Artiklar via e-post

Vill du få de artiklar som publiceras här till din e-post? Skicka mig din e-post via kontaktformuläret.

Bilder från Oaxaca